Fundacja ZaZuZi Katowice - Pomoc niepełnosprawnym, edukacja, rehabilitacja

Fundacja ZaZuZi Katowice - Pomoc niepełnosprawnym, edukacja, rehabilitacja

Regulaminy

Strona główna » Regulaminy

wielkość tekstu: A | A | A

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fundacja ZaZuZi z siedzibą w

Katowicach numer NIP 9542794314, e-mail: sekretariat@fundacjazazuzi.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania terapii, wdziału w warsztatach na które się Pan/Pani zgłosił

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ustawowo wymagany okres czasu.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług. 

5. Na podstawie RODO ma Pani/Pana prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 •  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • żądania przenoszenia danych osobowych;

6. Może Pani/Pana cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym

momencie. Cofnięcie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem;

7. Ma Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może

skutkować odmową realizacji usługi / umowy, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT;

9. Nie przewiduje się transferowania danych osobowych do państw trzecich;

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane

profilowaniu.

Cele fundacji

 • Stworzenie i prowadzenie miejsc twórczej edukacji dla niepełnosprawnych
 • Wspomaganie edukacji, wychowania i rozwoju dzieci i młodzieży
 • Integracja dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami
 • Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych
 • Upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej, zdrowego stylu życia
 • Działania na rzecz ochrony praw, rozwoju i pomocy osobom niepełnosprawnym i chorym

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

 • Mądry człowiek powinien wiedzieć, że zdrowie jest jego najcenniejszą własnością i powinien uczyć się, jak sam może leczyć swoje choroby. Hipokratesdalej 
 • Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie Mahatma Gandhidalej 

Fundacja ZaZuZi
ul. Barbary 3/1, 40-675 Katowice

tel.: +48 728 74 28 28
e-mail: sekretariat@fundacjazazuzi.pl

 • mozg
 • KAMERTONY
 • scio
 • dentist-428645_1920
 • brothers-457237_960_720
Fundacja Zazuzi działa na rzecz najbardziej potrzebujących, w szczególności dzieci niepełnosprawnych, chorych i obciążonych różnymi dysfunkcjami. Pomagamy również dorosłym borykającym się z nieuleczalnymi chorobami. Istniejemy by dawać nadzieję, pomagać tym, którzy usłyszeli „nic się już nie da zrobić”. Jesteśmy przekonani, że nie ma nieuleczalnych chorób, tak samo jak nie ma niegrzecznych dzieci. Należy tylko dostrzec w nich piękno i pomóc odnaleźć obszar w którym poczują się bezpiecznie i będą mogły realizować siebie.
Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Facebook
Wersja mobilna